Doe sociaal:
Ict

Reorganiserende IT-bedrijven kunnen subsidie krijgen

ICT-bedrijven uit Noord-Brabant, Gelderland en Limburg, waarbij momenteel reorganisaties plaatsvinden kunnen in aanmerking komen voor een subsidie uit het Europees Globaliseringsfonds (EGF). Bedrijven die als gevolg van de verdergaande globalisering medewerkers moeten ontslaan komen in aanmerking voor de subsidie. De subsidie is bedoeld voor initiatieven die leiden tot een vervolg van loopbanen bij een ander bedrijf of organisatie, zoals scholing, outplacement, werk-naar-werk, ervaringscertificaten (EVC), mobiliteitscentra en het opzetten van een eigen bedrijf.

Oplossing

Als uiteindelijk mensen die ontslagen worden een eigen bedrijf starten en dit bedrijf tot een succes kunnen maken scheelt dat een hoop aan uitkeringen, bijvoorbeeld omdat een bedrijf zo groot word dat het personeel aan kan nemen. Door deze oplossing is de subsidie een goede investering. Anders dan bijvoorbeeld uitkeringen. Het gaat er uiteindelijk om dat er een oplossing wordt gevonden voor de crisis en de economie. Het is de bedoeling dat dit project daar een flinke bijdrage aan gaat leveren.

Helft vergoed

Met de subsidie wordt maximaal 50 procent van de kosten vergoed. Deze kosten moeten betrekking hebben op activiteiten die op de ontslagen medewerkers zijn gericht. Zowel interne loon- en exploitatiekosten als kosten van extremen zijn subsidiabel. Stichting CA-ICT, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de ICT- en telecomsector verwacht de komende tijd nog wel 600 nieuwe werklozen. De markt zit gewoon vast, evenals de economie. Daar dient een oplossing voor te komen. Iedereen hoopt nu dus dat dit project die oplossing is of in ieder geval een flinke bijdrage kan leveren.