Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Ondernemen in Noord-Brabant

Het ondernemersklimaat van Noord-Brabant is hartstikke gunstig; dit is te zien aan het Brabantse MKB. De provincie ligt centraal en is goed bereikbaar vanuit alle windstreken, daarnaast is de overheid er erg actief. Er zijn vele succesvolle midden- en kleinbedrijven te vinden in het gebied, deze vormen het hart van de provinciale economie. De provinciale overheid maakt zich sterk voor deze bedrijven en biedt vele kansen om er iets van te maken. Hierbij worden de pijlen met name gericht op de topclusters binnen de provincie, zoals energie, mobiliteit en de voedingsmiddelenindustrie, maar ook andere bedrijvigheid is meer dan welkom.

Bedrijventerreinen

De provincie probeert de ondernemersmentaliteit van de Brabanders te stimuleren maar zet zich daarnaast ook in voor het bestaande MKB. De provincie heeft de regierol dus duidelijk opgepakt en brengt bedrijven in contact met mogelijke netwerken en kennisinstellingen. Het beleid rondom bedrijventerreinen is sterk gericht op het tegengaan van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, omdat de vele bestaande terreinen in principe de vraag naar bedrijfsruimte zouden moeten kunnen herbergen. Dit vanuit het idee dat ruimte schaars is, met name groene ruimte. Op deze manier blijft het woon- en leefklimaat zo aantrekkelijk mogelijk.

online

Ondernemer
Consumenten-knop