Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Lokale Noord Brabantse economie nu

Brabanders zijn ondernemende mensen, de motor van de Noord-Brabantse economie is dan ook het midden- en kleinbedrijf (MKB). Vier sectoren binnen de provincie zijn zo sterk dat ze internationaal van belang zijn, hierbij gaat het om de zorgeconomie, agrofood, slimme mobiliteit en duurzame energie. Met name deze laatste sector is groeiende, dit wordt vanuit de provincie sterk gestimuleerd door te investeren in kennis en technologie. Hierbij ligt de focus op zonne-energie, op elektrisch rijden en op de biobased economy. Deze drie energieclusters bieden grote kansen voor de Brabantse economie, hierbij kan gedacht worden aan 25.000 banen extra in 2020. Ook binnen de andere genoemde sectoren gaat het om het ontwikkelen van kennis en het zoeken naar innovativiteit om de provincie een internationale topregio te laten zijn.

Zorgeconomie

De zorgeconomie is voor Noord- Brabant erg van belang, vanwege grote veranderingen in de samenstelling van de bevolking. Het aantal ouderen neemt sterk toe, dit staat bekend als de vergrijzing, en tegelijkertijd daalt het aantal jongeren: ontgroening. Dit zorgt ervoor dat er over een aantal decennia meer mensen moeten worden verzorgd, terwijl er minder mensen zijn om dit te doen. Daarom wordt in de provincie hard gewerkt aan innovatieve oplossingen om de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit te houden.

online

Ondernemer
Consumenten-knop