Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Lokale Noord Brabantse economie vroeger

Noord-Brabant was eeuwenlang een arm gebied, omdat de landbouw zich hier niet goed ontwikkelde vanwege de karige, weinig vruchtbare grond. Dit zorgde ervoor dat vele boeren andere activiteiten verrichtten om toch rond te kunnen komen. Hierdoor ontwikkelden zich allerlei andere sectoren, zoals de textielindustrie in en rondom Tilburg, Helmond en Eindhoven, de schoenenindustrie in Gilze-Rijen en de sigarenindustrie in en rondom Eindhoven. Toen aan het einde van de 19e eeuw Philips naar Eindhoven kwam, was dit de start van een cluster van technologische bedrijven die later een belangrijke pijler voor de economie zouden vormen.

Landbouw

De landbouw ging het door de oprichting van landbouwcoöperaties steeds beter doen, toch nam de werkgelegenheid in deze sector sterk af. De voedingsmiddelenindustrie werd steeds groter en nam de voormalige landarbeiders over, waardoor er weinig werkloosheid ontstond. Met name de suikerbietenteelt en de intensieve veehouderijen zorgden voor veel inkomsten en werkgelegenheid. Vele bedrijven in de dienstverlenende sector vestigden zich rondom, evenals toeleverende bedrijven en zo ontstond een hele industrie. De Peel werd een van de gebieden met de grootste varkensdichtheid ter wereld. In de jaren zeventig verdween veel werkgelegenheid uit de provincie, met name industriële bedrijven sloten hun deuren. Door de goede verbindingen met Duitsland, België en de Randstad is het gebied toch welvarend gebleven.

online

Ondernemer
Consumenten-knop